Pravila za izlagače


Molimo izlagače da pažljivo pročitaju pravila, naknadne reklamacije ne uvažavamo.

1. Organizator Fotosajma

Udruga Svijet fotografije
Berislavićeva 16, 10000 Zagreb
(U daljnjem tekstu Organizator)

2. Prijave

Za sudjelovanje na Fotosajmu, izlagači s Organizatorom pismeno zaključuju ugovor o podzakupu izložbenog prostora (u daljnjem tekstu Prijava).

Na osnovi zaprimljenih Prijava, Organizator vrši raspodjelu izlagača.

Ako izlagač u pismenom obliku zatraži povlačenje svoje Prijave najkasnije 30 dana prije početka Fotosajma, plaća samo 50% posto ugovorenog iznosa.

Otkazivanje izlaganja 15 dana i manje prije početka sajma, Organizator ne može prihvatiti, pa će podnositelju Prijave fakturirati 100% račun.

Ako posebne okolnosti to zahtijevaju, Organizator i nakon izdane potvrde o dodijeljenom prostoru ima pravo otkazati potvrđeni te dodijeliti drugi izložbeni prostor. Izlagač u tom slučaju nema pravo otkazati sudjelovanje, postavljati neke posebne zahtjeve niti tražiti naknadu štete od Organizatora, ali se Organizator obvezuje da neće naštetiti ugledu ni prezentaciji izlagača i njegovih proizvoda/usluga.

3. Uvjeti plaćanja

Za naručene usluge, Organizator će izlagaču ispostaviti račun. Ako izlagač ne plati račun najkasnije 15 dana prije početka priredbe, neće moći izlagati.

Reklamacije na račun dostavljaju se u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa. Naknadne reklamacije neće se uzeti u obzir.

4. Posebne odredbe

Pravo da odobri obavljanje bilo kakvih djelatnosti na prostoru Green Gold Centra tijekom Fotosajma (raspored štandova, ugostiteljstvo, prodaja, snimanje, itd.) pripada isključivo Organizatoru.

Prostor se za izlagače otvara u 8:00, a zatvara u 18:00.

U slučaju da izlagač zauzme veći izložbeni prostor od rezerviranog organizator će ga dodatno naplatiti prema važećem cjeniku.

Zabranjena je preprodaja i/ili ustupanje izložbenog prostora trećoj osobi bez dozvole organizatora. U slučaju novonastale situacije organizator ima od izlagača pravo tražiti da napustiti prostor bez povrata naknade i naknade u slučaju štete.

Zabranjena je svaka reklama koja ometa ostale izlagače ili posjetitelje, kao i bilo koji oblik političko-propagandne aktivnosti. Isto vrijedi za vrijeđanje izlagača ili posjetitelja na nacionalnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Na štandu se ne dopušta uporaba elektroničkih uređaja koji proizvode razinu buke veću od 65 decibela. Puštanje glazbe na izložbenom prostoru podliježe Zakonu o autorskim pravima i Organizator ne preuzima materijalnu odgovornost za obveze nastale na toj osnovi.

Radovi na uređenju izložbenog i reklamnog prostora moraju biti završeni pola sata prije službenog otvaranja Fotosajma. Izlagač se obvezuje da će sam organizirati opremanje svojeg izložbenog prostora i po završetku ga dovesti u prvobitno stanje.

Organizator neće organizirati nikakvu posebnu čuvarsku službu i ne odgovara za izloženu robu, usluge, kao ni za eventualnu štetu otuđivanja tih proizvoda ili usluga. Sigurnost izložaka tijekom Foto sajma isključiva je odgovornost izlagača.

Kršenje bilo kojeg pravila može rezultirati otkazivanjem ugovora bez mogućnosti povrata uplaćenih sredstava i reklamacije.